Atslēgvārdi
Beztranšeju tehnoloģijas. Ūdensvada izbūve. Kanalizācijas izbūve. Kanalizācijas
renovācija. Ūdensapgāde. Apvalkcaurules. Ūdensvads. Kanalizācija. Ūdensvada
remonts. Ugunsdzēšanas tīklu uzstādīšana. Kanalizācijas sūkņu staciju
uzstādīšana. Autonoma kanalizācijas sistēmu uzstādīšanai. Beztranšeju
tehnoloģijas. Horizontālā vadāmā urbšana (HVU). HDD method (Horizontal
Directional Drilling method). Ūdensapgādes izbūve. Kanalizācijas izbūve.
Apvalkcaurules izbūve. Tehnikas noma. Būvtehnikas noma. Aku izbūve.